TUBİTAK Projesi Web Sitesi Yayında

Yürütücüsü İYTE öğretim üyesi Doç.Dr. Fatma Şenol olan, MEVCUT MAHALLE PARKLARININ “İHTİYACA DAYALI HAKÇALIK” AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İzmir’deki mahalle parklarını kimler neden kullanıyor ve kullan(a)mıyor? adlı  TUBİTAK 1001  Bilimsel ve Teknik Araştırma Projesinin tanıtım web sitesi ilgili linkten erişime açıldı