Program Yapısı

Lisans programımız 4 yıllıktır. Birinci yıl temel tasarım alanlarına ve “yerleşim/ kentler” konularına yönelik bir giriş niteliğindedir; öğrencilerimiz Mimarlık Bölümü öğrencileriyle beraber Temel Tasarım Stüdyo derslerini alırlar.   İkinci yılın dersleri planlama alanının temel bilgilerini ve uygulamalarını aktarmaya yöneliktir.  Üçüncü yıl öğrencilerin planlama ve tasarım alanlarında ilk iki senede edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini yansıtmalarına olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dördüncü yıl kentsel tasarım ve kentsel koruma alanları üzerinden öğrencilerin uzmanlaşmalarına olanak sağlamak hedeflenmiştir.

Lisans programını tamamlamak için toplam 162 kredilik dersin başarıyla tamamlanması gerekir.

Lisans eğitiminde planlama ve tasarım stüdyoları öne çıkmaktadır. Planlama ve tasarım stüdyolarımızın portfolyolarını görmek için tıklayın.

Lisans eğitim programımızın yapısını gösteren şema için IYTE-Lisans-schema-2015. Programda sunulan zorunlu ve seçmeli derslerin içerikleri ile ilgili bilgi için tıklayınız.