TÜBİTAK

MEVCUT MAHALLE PARKLARININ “İHTİYACA DAYALI HAKÇALIK” AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İzmir’deki mahalle parklarını kimler neden kullanıyor ve kullan(a)mıyor?, 2016- 2018

Projenin birinci amacı mevcut mahalle parklarının kullanıl(ma)masını teşvik eden etmenleri, öncelikli ihtiyaç-gruplarının (yani çocuklar, çocuklu kadınlar, yaşlılar ve düşük gelirlilerin) parklara erişimini etkileyen nesnel yapılı ve sosyal çevre özellikleriyle bağlantılı olarak İzmir kenti ölçeğinde ve seçilecek bir grup mahalle/kent bölgesi ölçeğinde belirlemektir. Böylece mevcuttaki mahalle parklarının erişimi ve kullanımını etkileyen nesnel ve algısal yapılı ve sosyal çevre özelliklerini eş zamanlı ölçerek değerlendirmek; ve bunu, kamu hizmet alanlarının dağıtımında ve tasarlanmasında “ihtiyaca-dayalı hakçalığı” öncelleyen bir yaklaşımla gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

İkinci amaç ise ihtiyaç-gruplarının park kullanımını destekleyecek kent, mahalle ve park ölçeklerinde yapılı çevrenin planlanması ve tasarımına dair müdahale noktalarını (ve bazen biçimlerini) içeren önerileri tartışarak konuya dair olası politikalara altlık oluşturabilmektir.

Proje yürütücüsü: Doç.Dr. Fatma ŞENOL (Şehir ve Bölge Planlama Böl., İYTE)

Araştırmacı 1: Yrd.Doç.Dr. H.Engin DURAN (Şehir ve Bölge Planlama Böl., İYTE)

Araştırmacı 2: Ar.Gör.Dr. İlgi ATAY KAYA (Şehir ve Bölge Planlama Böl., DEÜ)

Araştırmacı 3: Ar.Gör.Dr. Burcu ŞENTÜRK (İşletme Bölümü, Ege Üniversitesi)

Araştırmacı 4: Öğr.Gör. Dr. İpek KAŞTAŞ UZUN (İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Bursiyerler: Ar.Gör. Sevim Pelin Özkan, Ar.Gör. İrem İnce, Sadiye Akkılıç, Ahmet Said IMIL, Berkan ÖZGÜR, Hatice Kübra BAŞTUĞ (Şehir ve Bölge Planlama Böl., İYTE), Ar. Gör. Ece Ceren ENGÜR, Zeynep Özçam (Şehir ve Bölge Planlama Böl., ODTÜ)

TÜBİTAK-SOBAG 1001 215K239 Ayrıntılı Bilgi
BÜZÜLEN KENTLERİN YENİDEN CANLANDIRILMASI STRATEJİLERİNE YÖNELİK  BİLGİ OLUŞTURULMASINA KATKI: İZMİR KENT BÖLGESİNDE YAYILMA, YIĞILMA, KÜÇÜLME VE BÜZÜŞME SÜREÇLERİNİN BİRLİKTELİĞİ İLE ORTAYA ÇIKAN YENİ MEKANSAL ÖRÜNTÜLERİN AVRUPA KENTLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI, 2009-2013TUBITAK-COST-109K590-TR
 
Danışman: Prof. Dr. Ayda Eraydın
Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Güldem Özatağan
Araştırmacı: Doç. Dr. Adile Arslan Avar
Bursiyer: Ar. Gör. Sevim Pelin Özkan
TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİNDE DİNAMİK VERİ YÖNETİMİ İLE ERKEN UYARI SİSTEMİ
TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİNDE DİNAMİK VERİ YÖNETİMİ ILE ERKEN UYARI SİSTEMİ: İZMİR’İN KAZA-YOĞUN CADDELERİNDE PİLOT ÇALIŞMA
Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yavuz Duvarcı
Projede görevli çalışanlar: Yrd. Doç. Dr. Bora İ. Kumova (Bilgisayar Mühendisliği), Ar. Gör. Dr. Feral Geçer Sargın, Ar. Gör. İlgi Atay Kaya, Ar. Gör. Emrah İnan (Bilgisayar Mühendisliği)(proje Haziran 2011‟de tamamlandı)
TÜBİTAK-SOBAG 108K271 Ayrıntılı Bilgi