TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında Doç.Dr Fatma ŞENOL’a Proje Desteği

Yürütücüsü İYTE öğretim üyesi Doç.Dr. Fatma Şenol olan, ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ ve BAKIMINA YÖNELİK YAŞAM ÇEVRELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: İzmir’de Çocukların Açık Alan Erişilebilirliği ve Kullanımları adlı projesi TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek görmeye değer bulunmuştur.