2019-2020 Yılı Güz Yarıyılı CP-201 Dersi Final Jürisi

14-15 Ocak 2020 tarihlerinde, Şehir ve Bölge planlama 2. sınıf öğrencilerinin yerleşim planlaması stüdyosu kapsamında tasarladıkları projelerini sundukları final jürisi yapılmıştır. CP201-Yerlesim Planlaması Stüdyosu, planlama öğrencilerinin temel yerleşim planlama ve tasarım prensipleri ile tanışıp, uygulama fırsatı buldukları ilk stüdyo olma özelliği taşımaktadır. Bir tasarım stüdyosu olarak işlenen 2. Sınıf CP-201 stüdyosu, öğrencilere yerleşim planlamasının temelleri, yöntemleri ve tekniklerini aktarmayı amaçlamakta ve belirlenen çalışma alanı üzerinde yerleşim planı ve alan tasarımı önerilerini geliştirme ve sunma konusunda rehberlik etmektedir. 2019-2020 Güz Yarıyıl CP-201 stüdyosu için tasarım alanı olarak, İYTE kampüsü içerisinde bulunan KYK yurtlarının kuzeyindeki alan, çalışma alanı olarak seçilmiş ve proje teması yeni bir yurt tasarımı olarak belirlenmiştir. Bu yurt tasarımı ve planında öğrencilerden, yurt birimlerinin yani sıra ticari, sosyal, kültürel ve rekreatif tesisler gibi tüm günlük fonksiyonları içerecek kullanımları bütüncül bir tasarım anlayışıyla yerleşim planına yansıtmaları beklenmiştir. Jüride CP-201 öğrencilerimiz belirlenen alanda farklı temalar ile mekansal tasarımlarını zenginleştirdikleri ve açık ve kapalı alanların ilişkisi üzerinden kurguladıkları yeni yurt tasarımlarını sunmuşlardır.