BAP And Other Projects

Starting DateResearch AssociateTÜBİTAK ProjectBAP ProjectDİĞER Project
2017

 

Fatma

Şenol

TÜBİTAK 1001/SOBAG (No: 215K239) (2016-halen) “Mevcut Mahalle Parklarının “İhtiyaca Dayalı Hakçalık” Açısından Değerlendirilmesi: İzmir’deki mahalle parklarını kimler neden kullanıyor ve kullan(a)mıyor?1. 2016IYTE51: BAP Projesi, Yürütücü “Mahalle”de sosyal farklılıklar ve mekansal değişimler: Alsancak (İzmir) örneklem çalışması.” (Tez araştırma)

 

2. 2014İYTE25: BAP Projesi, Yürütücü,

“Mahalle parklarının kullanımında toplumsal cinsiyete dayalı farklılıklar: Karşıyaka (İzmir) parkları örneği”

Proje Yöneticisi, (İYTE—İzmir Büyükşehir Belediyesi, Döner Sermaye Projesi). (2017-tamamlandı).  “İzmir İlindeki Kamusal Yeşil Alan Miktarlarının Hesaplanması, Özelliklerinin İncelenmesi ve Yeni Park Alanlarının Yer Seçiminde Kullanılacak Bölgesel Verilerin Hazırlanması”

Proje ekip: S.Pelin Özkan, İlgi Atay Kaya, Ahmet S. Imıl, Sadiye Akkılıç, Zeynep Özçam, Esra Şenol

 

2016Hasan Engin DuranMevcut Mahalle Parklarinin Ihtiyaca Dayali Hakçalik Açisindan Degerlendirilmesi Izmir deki Mahalle Parklarını Kimler Neden Kullanıyor Ve Kullan(A)mıyor , TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı 1. IYTE yasam merkezinde bir Online CBS tabanlı izleme ve Enerji Talebi Tahminleme ve Modelleme, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.

 

2. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi, Araştırmacı.

2016Ali Can DemirkesenTÜBİTAK 1001 Projesi (2016- devam ediyor): Araştırmacı. Devam ediyor.

Proje adı: Alasehir alt havzası (Gediz Havzası) yeraltısuyu besleniminin akifer bazlı izlenmesi, CBS tabanlı alansal yeraltısuyu beslenim haritasının oluşturulması

Proje yöneticisi: Prof. Dr. Celalettin Şimşek, DEÜ

  
2015 –

2016

Koray Velibeyoğlu 1. 2016İYTE11: BAP Projesi, Yürütücü “Urban Commons within the Context of Rural-Urban Fringe” (2017’de tamamlandı)1. “İzmir Gediz-Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başlangıç ve bitiş tarihi: 2015; Görevi: Proje Yürütücüsü; Proje Ekibi: Koray Velibeyoğlu, Semahat Özdemir, Alper Baba, Zeynep Durmuş Arsan, Hamidreza Yazdani, H.Engin Duran, Adnan Kaplan, Murat Boyacı, Yusuf Kurucu, Nurdan Erdoğan, Özlem Yıldız, M. Tolga Esetlili.

2. “İzmir Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi”; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başlangıç ve bitiş tarihi: 2016; Görevi: Proje Yürütücüsü; Proje Ekibi: Koray Velibeyoğlu, Semahat Özdemir, Alper Baba, Zeynep Durmuş Arsan, Hamidreza Yazdani, H.Engin Duran, Adnan Kaplan, Murat Boyacı, Yusuf Kurucu,, Nurdan Erdoğan, Özlem Yıldız, M. Tolga Esetlili, 2016

2015 –

2016

Sema Doğan 1. İzmir’in Kentsel Dönüşüm Sürecinde Belediye-Halk Katılım Ortaklığı Üzerine Bir Değerlendirme. İYTE Bilimsel Araştırma Projesi (2014-2015 akademik dönemde sonlanmıştır.)

 

2. İzmir’deki Suriyeli Göçmenler: Basmane – Kapılar Örneği. İYTE Bilimsel Araştırma Projesi (21.11.2016 tarihi itibariyle kabul edilmiştir.)

 
2014Yavuz Duvarcı IYTE24: BAP Projesi, Yürütücü,   Anlık Trafik Verisinin Doğruluğunun Test Edilmesi