2019-2020 Bahar Dönemi Ar-102 Dersi Kapsamında Duvar Boyama Etkinliği

2019-2020 Bahar Dönemi AR-102 Introduction to Design dersi kapsamında, öğrencilerimizin önceki dönem tasarım ilkelerine göre oluşturdukları kompozisyonları birleştirerek, Mimarlık Fakültesi B Blok bahçe duvarına uygulamışlardır. Bu çalışma ile öğrencilerimiz kullanılmayan arka bahçe için, Mimarlık Fakültesinin yeni ortak mekanlarından biri olmasına öncülük etmişlerdir.