2019-2020 Yılı Güz Yarıyılı AR-101 Dersi Final Jürisi

2019-2020 Yılı Güz Yarıyılı sonunda AR-101 kodlu dersin final jürisi gerçekleştirildi. Öğrenciler dönem boyunca, mekansal tasarıma dair temel kavramları kavramak, üç boyutlu düşünmek, görüntülerin ve nesnelerin kompozisyonları analiz etmek, mimari grafik araçlarıyla tasarım fikirleri geliştirmek, tasarımı gözlem, ölçüm ve kompozisyon süreci olarak anlamak ve çeşitli tasarımlarla bir fikri nasıl keşfedip sorgulayacağına dair amaçlar çerçevesinde gerek stüdyo gerek alan çalışmaları sonucunda final projelerinin sunuşlarını gerçekleştirmişlerdir.