ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

feral Ar. Gör. Dr. Feral GEÇER SARGIN                                                                                 :: CV

Eğitim:

Lisans / Dokuz Eylül Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama (1996)

Y. Lisans / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Kentsel Tasarım (1999)

Doktora / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Şehir ve Bölge Planlama (2007)

Araştırma Alanları:

Temel Tasarım, Ulaşım, Trafik, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım, Kentsel Mekan, Mekan, Planlama ve Mimarlık

Kişisel İletişim Bilgileri:

Mimarlık Fak. A Blok - 317

Tel: +905325166217

feralgecer@iyte.edu.tr

Tez Adı:

Bilgi Teknolojileri ve Kentsel Mekan: İstanbul-Maslak Üzerine Bir Çalışma

dalya Ar. Gör. Dalya HAZAR                                                                                                   :: CV

Eğitim:

Lisans / Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Şehir ve Bölge Planlama (2009)

Y. Lisans / İstanbul Teknik Üniversitesi – Kentsel Tasarım (2012)

Doktora / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Şehir ve Bölge Planlama (Devam etmekte)

Araştırma Alanları:

Temel Tasarım, Planlama Tasarım, Kentsel Tasarım, Koruma Planlama, Kent Morfolojisi, Kentsel Kuşak Alanları, Kentsel Politik Ekoloji, Sürdürülebilirlik

Kişisel İletişim Bilgileri:

Mimarlık Fak. A Blok - 309

Tel. +902327507054

dalyahazar@iyte.edu.tr

Tez Adı:

-

irem Ar. Gör. İrem İNCE                                                                                                       :: CV

Eğitim:

Lisans / Yıldız Teknik Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (2010)

Y. Lisans / Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Kentsel Tasarım (2013)

Doktora / Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Şehir ve Bölge Planlama (Devam etmekte)

Araştırma Alanları:

Yaratıcı Endüstriler, Ekolojik Planlama, Kentsel Tasarım

Kişisel İletişim Bilgileri:

Mimarlık Fak. A Blok - 205

Tel: +902327507057

iremince@iyte.edu.tr

Tez Adı:

-

 

tuuba Ar. Gör. Fatma Tuğba CANAN                                                                                     :: CV

Eğitim:

Lisans / İstanbul Teknik Üniversitesi– Şehir ve Bölge Planlama (2011)

Y. Lisans / İstanbul Teknik Üniversitesi – Şehir Planlama (2014)

Doktora / Dokuz Eylül Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama (Devam etmekte)

Araştırma Alanları:

Kent Yoksulluğu, Göç, Konut ve Konut Politikaları, Kentsel Dönüşüm, Kentsel -Toplumsal Hareketler, Kentsel Esneklik, Sosyal Kapital

Kişisel İletişim Bilgileri:

Mimarlık Fak. A Blok - 106

Tel. +902327507089

tugbacanan@iyte.edu.tr

Tez Adı:

Toplum Temelli Kentsel Dönüşümde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: İstanbul Örneği

 

 

pelin Ar. Gör. Sevim Pelin ÖZKAN                                                                                          :: CV

Eğitim:

Lisans / Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Şehir ve Bölge Planlama (2010)

Y. Lisans / Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Şehir Planlama (2014)

Doktora / Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Şehir ve Bölge Planlama (Devam etmekte)

Araştırma Alanları:

Temel Tasarım, Planlama Tasarım, Kentsel Tasarım, Kentsel Yaşam Kalitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mekansal İstatistik, Kentsel Politik Ekoloji, Ekonomik Coğrafya, Küresel Üretim Ağları

Kişisel İletişim Bilgileri:

Mimarlık Fak. A Blok - 205

Tel: +902327507057

pelinozkan@iyte.edu.tr

Tez Adı:

 

 
 
 

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü