GENEL AÇIKLAMA

Bölümümüz, ulusal ve uluslararası şehir ve bölge planlama eğitimine, araştırmalarına ve uygulamalarına eleştirel ve yaratıcı yaklaşan meslek insanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölümümüzde halen ve 1994 yılından beri 4 yıllık Şehir ve Bölge Planlama Lisans programı ve Şehir Planlama yüksek lisans programı ve Kentsel Tasarım yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Tüm programlarımızda planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma ve mimarlık disiplinleriyle entegre olmuş eğitim ve araştırma konularının temelini oluşturmaktadır. Devamında bölümümüzün ana hedefleri arasında güncel ve yerel, ulusal ve uluslararası katkısı yüksek olan araştırmalar kurgulamak ve gerçekleştirmek bulunmaktadır.

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü