GENEL BİLGİLER

Lisans programımız planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma ve mimarlık disiplinlerini bir araya getiren konular çerçevesinde şekillenmiştir. Programdaki öğrencilerimizin bireysel ve ekip çalışma kapasitesini arttırmaya yönelik ve proje üretmeye dayalı planlama ve tasarım stüdyoları, dersler, seminerler ve yerinde incelemeye dayalı teknik geziler ile bu konular işlenmektedir.

Programın Hedefleri:

Program öğrencilerinin >

  • Farklı ölçeklerdeki mekansal değişimleri ve kentsel ve kırsal alanları ve bölgeleri biçimlendiren süreçlerin sosyal, ekonomik, politik ve çevresel boyutlarını kavramasına yardımcı olmak,
  • Mevcut planlamaya dair uygulamaları kuramsal tartışmalarla ilişkilendirerek eleştirel anlayışlarını geliştirmelerine katkı koymak,
  • Kent planlama, kentsel tasarım ve kentsel koruma alanlarında kullanılan farklı yöntem ve teknikler hakkında bilgi ve deneyim edindirmek,

Mezuniyet sonrası planlama ve farklı alanlarda kariyer olanaklarını sunmak üzere program ders içeriklerinin güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenilemek.

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü