MİSYON

İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün 5 ana misyonu bulunmaktadır:

1. Doğaya, sosyal ve kültürel değerlere duyarlı;  yöreye özgü planlama süreçlerini, dünyadaki gelişmeleri irdeleyerek kurgulayabilen ve yaşama geçirebilen plancılar yetiştirerek, Şehir ve Bölge Planlama eğitimine katkıda bulunmak.

2. Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte önemli ve pozitif etkiye sahip araştırmalar yapmak.

3. Eğitim, planlama projeleri ve araştırma alanlarında üniversite dışındaki aktörler ile işbirliği yaparak yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve yörede yaşayanlar ile planlama pratiğine dayalı ilişkiler içinde olmak. Bu çerçevede, bölümde İzmir’in geleceği,  çevresi ve yerleşimlerine dair konularda belediyeler ile birlikte çalışılarak yürütülen önemli projeler için tıklayın.

4. Ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği ağlarını geliştirmek. Bölümümüzün işbirliği ağında bulunan bazı oluşumlar arasında KBAM (Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı), AESOP (Avrupa Planlama Okulları Birliği), TUPOB (Türkiye Planlama Okulları Birliği), TUCAUM (Türkiye Coğrafya Araştırma ve Uygulama Merkezi) bulunmaktadır.

5. İzmir ve Türkiye kent planlama arşivini oluşturmaya yönelik katkıda bulunmak

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü