VİZYON VE MİSYON

 

Vizyon            

“Dünyadaki gelişmeleri takip eden, tartışan, özgün fikirler geliştiren ve ülkemiz planlama pratiğine bunu sentezleyerek aktaran; doğal ve kültürel değerlere duyarlı, meslek etiğine ve hakkaniyet ilkelerine sahip, planlama ve tasarım arasındaki ilişkiyi kuran ve bu süreçlerde kullanılan teknolojiyi geliştirme becerisine sahip plancı, tasarımcı ve araştırmacılar yetiştirmektir.”

Misyon           

“Bölüm vizyonumuz doğrultusunda araştırma, planlama ve tasarım becerileri gelişmiş, ulusal / uluslararası ve çok disiplinli çalışmalarda etkin olan plancılar ve araştırmacılar yetiştirmek için; özgür, yenilikçi, eleştirel ve paylaşımcı bir eğitim ve öğrenme ortamı yaratmaktır”

 

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü