GENEL BİLGİLER

Bölüm, bir lisans ve iki yüksek lisans derecesi sunmaktadır. Bölüm, lisans düzeyinde Şehir ve Bölge Planlama dört yıllık bir lisans programı sunmaktadır. Yüksek lisans düzeyinde, bölüm iki master programı sunmaktadır: Şehir Planlama Yüksek Lisans ve Kentsel Tasarım Yüksek Lisans.

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü