BAP ve DİĞER PROJELER

Başlangıç tarihi Öğretim Üyesi BAP PROJESİ DİĞER PROJELER
2014 Yavuz Duvarcı 2014IYTE24: BAP Projesi, Yürütücü,   Anlık Trafik Verisinin Doğruluğunun Test Edilmesi
2014

2016

Sema Doğan 1. İzmir’in Kentsel Dönüşüm Sürecinde Belediye-Halk Katılım Ortaklığı Üzerine Bir Değerlendirme. İYTE Bilimsel Araştırma Projesi (2014-15 akademik dönemde sonlanmıştır.)

2. İzmir’deki Suriyeli Göçmenler: Basmane – Kapılar Örneği. İYTE Bilimsel Araştırma Projesi (21.11.2016 tarihi itibariyle kabul edilmiştir.)

2015

2016

Koray Velibeyoğlu 2016İYTE11: BAP Projesi, Yürütücü “Urban Commons within the Context of Rural-Urban Fringe” 1. “İzmir Gediz-Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başlangıç ve bitiş tarihi: 2015; Görevi: Proje Yürütücüsü; Proje Ekibi: Koray Velibeyoğlu, Semahat Özdemir, Alper Baba, Zeynep Durmuş Arsan, Hamidreza Yazdani, H.Engin Duran, Adnan Kaplan, Murat Boyacı, Yusuf Kurucu, Nurdan Erdoğan, Özlem Yıldız, M. Tolga Esetlili.

2. “İzmir Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi”; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başlangıç ve bitiş tarihi: 2016; Görevi: Proje Yürütücüsü; Proje Ekibi: Koray Velibeyoğlu, Semahat Özdemir, Alper Baba, Zeynep Durmuş Arsan, Hamidreza Yazdani, H.Engin Duran, Adnan Kaplan, Murat Boyacı, Yusuf Kurucu, Nurdan Erdoğan, Özlem Yıldız, M. Tolga Esetlili, 2016

2016 Fatma Şenol 1. 016IYTE51: BAP Projesi, Yürütücü “Mahalle”de sosyal farklılıklar ve mekansal değişimler: Alsancak (İzmir) örneklem çalışması.”

2. 2014İYTE_25: BAP Projesi, Yürütücü,

“Mahalle parklarının kullanımında toplumsal cinsiyete dayalı farklılıklar: Karşıyaka (İzmir) parkları örneği”

2016 Hasan Engin Duran 1. IYTE yasam merkezinde bir Online CBS tabanlı izleme ve Enerji Talebi Tahminleme ve Modelleme, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.

2. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi, Araştırmacı.

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü