AKADEMİK KADRO

RESİM Yrd. Doç. Dr. Figen AKPINAR                                                                                            :: CV

Eğitim:

Lisans / Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama

Y. Lisans / Zaragoza University - Kentsel Planlama

Doktora / Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama

Kişisel İletişim Bilgileri:

Tel. +90 (232) 750 71 67

figenakpinar@iyte.edu.tr

RESİM Doç. Dr. Adile ARSLAN AVAR                                                                                            :: CV

Eğitim:

Lisans / Hacettepe Üniversitesi – Biyoloji

Y. Lisans / Hacettepe Üniversitesi – Antropoloji

Doktora / Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Sosyoloji

Kişisel İletişim Bilgileri:

Tel. +90 (232) 750 70 17

adileavar@iyte.edu.tr

ışın Öğr. Gör. Dr. Işın CAN                                                                                                     :: CV

Eğitim:

Lisans / Yıldız Teknik Üniversitesi – Mimarlık

Y. Lisans / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Kentsel Tasarım

Doktora / University of Nottingham - Kentsel Tasarım

Kişisel İletişim Bilgileri:

Tel. +90 (232) 750 70 55

isincan@iyte.edu.tr

RESİM Doç. Dr. Ali Can DEMİRKESEN                                                                                          :: CV

Eğitim:

Lisans / Yıldız Teknik Üniversitesi - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Y. Lisans / Yıldız Teknik Üniversitesi - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Y. Lisans / The Ohio State University - Jeodezi Bilimleri

Doktora / The Ohio State University - Jeodezi Bilimleri

Kişisel İletişim Bilgileri:

Tel. +90 (232) 750 70 47

alicandemirkesen@iyte.edu.tr

sema Öğr. Gör. Dr. Sema DOĞAN                                                                                             :: CV

Eğitim:

Lisans / Dokuz Eylül University – Şehir ve Bölge Planlama

Y. Lisans / Dokuz Eylül University – Şehir ve Bölge Planlama

Doktora / University of Southern California - Kentsel Planlama

Kişisel İletişim Bilgileri:

Tel. +90 (232) 750 70 10

semadogan@iyte.edu.tr

RESİM Doç. Dr. Hasan Engin DURAN                                                                                     :: CV

Eğitim:

Lisans / Ege Üniversitesi – İktisat

Y. Lisans / Berlin School of Economics - Ekonomi

Doktora / Ca’ Foscari University of Venice - Ekonomi

Kişisel İletişim Bilgileri:

Tel. +90 (232) 750 70 11

enginduran@iyte.edu.tr

RESİM Doç. Dr. Yavuz DUVARCI                                                                                           :: CV

Eğitim:

Lisans / Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama

Y. Lisans / Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Şehir Planlama

Doktora / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Şehir ve Bölge Planlama

Kişisel İletişim Bilgileri:

Tel. +90 (232) 750 70 44

yavuzduvarci@iyte.edu.tr

RESİM Yrd. Doç. Dr. Nursen KAYA EROL                                                                                     :: CV

Eğitim:

Lisans / Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama

Y. Lisans / Dokuz Eylül Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama

Doktora / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Şehir ve Bölge Planlama

Kişisel İletişim Bilgileri:

Tel. +90 (232) 750 71 26

nursenkaya@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Fatma ŞENOL                                                                                                     :: CV

Eğitim:

Lisans / Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama

Y. Lisans / University of Pennsylvania - Şehir Planlama

Doktora / University of Southern California - Şehir Planlama

Kişisel İletişim Bilgileri:

Tel. +90 (232) 750 70 69

fatmasenol@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU                                                                                    :: CV

Eğitim:

Lisans / Dokuz Eylül Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama

Y. Lisans / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Şehir Planlama

Doktora / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Şehir ve Bölge Planlama

Kişisel İletişim Bilgileri:

Tel. +90 (232) 750 70 73

korayvelibeyoglu@iyte.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nicel SAYGIN                                                                                              :: CV

Eğitim:

Lisans / Dokuz Eylül Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama

Y. Lisans / Clemsone University - Şehir ve Bölge Planlama

Doktora / University of Colorado - Şehir ve Bölge Planlama

Kişisel İletişim Bilgileri:

Tel. +90 (232) 750 70 45

nicelsaygin@iyte.edu.tr

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü